Beldibi mağarası, Kemer ilçesinin belediye örgütlü yerleşmelerinden biri olan Beldibi kasabası sınırları içinde kalır. Mağara, kıyı gerisinde yükselen Bey Dağlarının denize dönük güney yamaçlarında, deniz seviyesinden 40 metre yükseklikte konumlanmıştır.

Söz konusu mağara, ulaşım olanakları bakımından son derece elverişli bir konuma sahiptir. Nitekim çevresi ile olan ulaşım bağlantısının yüksekliği bu sahaya olan turist talebinin yüksek olmasını sağlamıştır. Beldibi mağarası Antalya-Kemer karayolu güzergâhında yer alır. Ayrıca mağara, Kemer ilçe merkezine 16 kilometre, Antalya kentine de 26 kilometre uzaklıktadır.

Antalya ilindeki bir çok mağara gibi Beldibi mağarasının da, II. Jeolojik zaman (mesozoik) kalkerleri içinde oluştuğu kabul edilmektedir. Beldibi mağarası yatay yönde gelişmiş bir mağara olup, uzunluğu yaklaşık 30 metre, taban-tavan yüksekliği ise 3 metre ile 7 metre arasında değişmektedir. Beldibi mağarası, Karain ve Damlataş mağaralarına oranla, sarkıt, dikit ve sütun gibi tipik mağara şekilleri açısından yoksundur. Zira, bu mağaraya turistik değer kazandıran özelliği, prehistorik öneminden kaynaklanmaktadır.

Beldibi mağarasında tümü mezolitik kültürleri içeren altı kültür katı tespit edilmiştir. Yapılan kazılarda, Üst paleolitik ve Mezolitik döneme ait çakmaktaşı, çanak-çömlek parçaları, aşı boyası gibi aletler elde edilmiştir. Ayrıca, kaya altı sığınağının duvarlarında, şematik insan, dağ keçisi ve geyik resimleri bulunmaktadır.

Kemer’e yönelik turizm organizasyonlarının önemli bir çekim gücü noktası olan Beldibi mağarası, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ziyareti ile karşı karşıyadır.


“Beldibi (Akyarlar) mağarası” hakkında yorum yapılmamış

Bu başlıkta yorumlar kapatılmış.