Bodrum adı, St. Peter Kalesi, Peter – Petros yeri anlamına gelen Latince Petrum sözcüğünden gelmektedir. Bodrum, Karia dönemindeki Halikarnassos antik kentinin bulunduğu yerde kuruludur. Latin yazımında Halicarnassos, Helen yazımında ise Alikarnassos olarak karşımıza çıkan ad Luvi ya da Karia dillerinden gelmektedir. Sonraki “Assos” un aslı yerleşim anlamına gelen “ assa “ dır. Ali – K ( uwa ) – Arna- (a)ssa “öğelerinden oluşan adın Denizin- Kutlu-Pınar- Havuzu- Kenti ( deniz kenarının ) anlamına geldiği sanılmaktadır.

Halikarnassos’ta M.Ö. 484 yılında doğan ve “Tarihin Babası” olarak bilinen Heredot’a göre Bodrum Dor’lar tarafından kurulmuştur. Daha sonra Karya ve Leleg’ler bu bölgeye yerleşmişlerdir. M.Ö.650 yılında Megeralılar gelerek şehri genişletmişler adını da Halikarnassos olarak değiştirmişlerdir. Bodrum M.Ö. 386 yılında Persler’in egemenliğine girmiştir.

Halikarnassos en parlak devrini M.Ö. 353 yılında Karya bölgesinin başkenti olunca yaşamıştır. Dünyanın yedi harikasından biri olan Mausoleum bu dönemde Kral Mausolos’un anısına kızkardeşi ve aynı zamanda karısı olan Artemisia tarafından yaptırılmıştır.

Bodrum M.Ö. 192 yılında Romalıların eline geçmiş ancak bu dönemde önemli bir gelişme göstermemiştir. M.S. 395 yılında Bizaslıların, M.S. XI yüzyılda Türklerin eline geçen kent I. Haçlı savaşlarında Bizanslıların, XIV. yüzyılda tekrar Türklerin, 1415 yılında Rodos Şövalyelerinin eline geçmiştir. 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı İmparatorluğuna katılmıştır.

Bodrum Birinci Dünya Savaşında İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir. İtalyanlar kaleyi karargah olarak kullanmışlar ve halkla daha iyi geçinmeye çalışmışlardır. Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’da başlattığı İstiklal savaşı Türkler lehine gelişme gösterince İtalyanlar, işgali kaldırarak Bodrum’dan ve Muğla çevresinden ayrılmışlardır. Cumhuriyetin ilanından sonra kentin adı Bodrum olarak değiştirilmiştir.


“Bodrum Yarmadasının tarihi” hakkında yorum yapılmamış

Bu başlıkta yorumlar kapatılmış.