Urla Yarımadası üzerinde yeralan Çeşme, batı yönünde Sakız Adası, kuzey yönünde Karaburun ve doğu yönünde Urla ilçeleri ile komşudur. İzmir iline bağlı olan ilçenin bir bucağı ve yedi köyü vardır. Yörede mevcut olan doğal plajlar ve termal kaynaklar, Çeşme’yi turizm değerleri bakımından zenginleştirmektedir. Tarımın yerini giderek turizm etkinliğine bırakması yerleşme halkını kentlileştirmiştir. Kasabanın İzmir’in en önemli sayfiyesi olması, yerli halkın yaşam biçiminde dengesizlikler oluşturmaktadır.

Çeşme’nin tarihsel gelişimi incelendiğinde, Antik dönem hakkında oldukça az bilginin mevcut olduğu görülmektedir. Yerleşme bu dönemde oniki Ion kentinden biri olan Erythrai limanı idi ve Cysus adını taşımaktaydı. Roma döneminde ve onu takip eden Bizans döneminde Erythrai gücünü yitirmeye başlamıştır. Bizans döneminde Linoperamata adıyla anılan Çeşme Limanı, XIII. yüzyılda yarımadanın en önemli limanı olmuştur. Çaka Bey’in İzmir’i ele geçirmesinden sonra, yöre bir süre Türk hakimiyetine girmiş ve Çeşme’nin üç kilometre güneydoğusunda yer alan Çeşmeköy kasabası kurulmuştur. Çeşme’de Türkler’in ilk yerleşimi burasıdır.

Geçtiğimiz yüzyılın ortalarında ticaret, turizm ve sosyal yaşam bakımından kent oldukça gelişmişti. Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan birlikleri tarafından istila edilen Çeşme, savaşın bitiminden sonra İzmir’e bağlı bir ilçe merkezi olarak varlığını sürdürmüştür. 1950’lerden sonra turizmin hızlı gelişiminden etkilenerek İzmir’in en önemli sayfiyesi durumuna gelmiştir.

Çeşme kenti eski dönemlerden bugüne kadar, coğrafi konumuna bağlı olarak önem kazanmıştır. Sakız Adası’nın karşısında konumlanan, iyi bir limana sahip olması ve İzmir’e yakınlığı, kentin çeşitli dönemlerde askeri, ticari ve turistik aktivitelere bağlı olarak gelişimini yönlendirmiştir.

Îzmir-Çeşme karayolunun kuzeyinde denize doğru uzanan üç küçük yarımada bulunur. Bunlardan Punta Mevkii olarak adlandırılan kesimde Şifne, Paşalimanı ve Büyük Liman yer alırlar. Denize doğru uzanan Kalem Burnu 10 metre yükseltiden denize doğru alçalır.


“Çeşme” hakkında yorum yapılmamış

Bu başlıkta yorumlar kapatılmış.