Çeşme Kalesi, Kale Sokak’ta 361 ada, 1 numaralı parsel üzerinde, limana hakim bir mevkide yer almaktadır.

Çeşme’de Osmanlı devrinden önce, tarihi ion’lara dek çıkan bir kalenin mevcut olduğu, değişik zamanlarda onarılan yapının II. Bayezid tarafından yenilendiği şeklinde bir görüş mevcuttur. Bu düşüncenin en büyük dayanağı, eski devirlerde stratejik önem taşıyan Çeşme limanını koruyacak bir kalenin bulunması gereğidir. Görüş kesin olarak kanıtlanamadığından Kale’nin gerçek yapım tarihi olarak iç kalenin giriş kapısı üzerindeki kitabede geçen tarihi esas almak doğru olacaktır.

Kalenin konumu, kullanım durumu, büyüklüğü konularında bilgi veren Evliya Çelebi, yapının boyutlarını yokuş aşağı 200, eni 150 ve çepeçevre 700 adım olarak tanımlar. Denizin üzerinde bir kayaya oturan Kalenin üç tarafı hendeklerle çevrili idi. Kıbleye bakan demir kapısı iki kat duvarlı olup demir zemberekli bir asma köprü aracılığıyla Kale’ye girmek mümkündü. İçeride bir cami ile elli kadar toprak damlı ev mevcuttu. Kumandan ve muhafızların oturduğu bu evler, denize doğru konumlanmıştı.

Aynı kaynağa göre Çeşme Kalesi, belirtilmeyen bir tarihte Venedikliler tarafından taarruza uğrayarak yer yer yıkılmış, camisinin altın alemi ve demir giriş kapısı yağmalanmıştır. Sakız Adası muhafızı Ak Ahmet Paşa Kale’yi tamir ettirmiş, hendekleri temizletip derinleştirmiş, deniz tarafına toplar yerleştirmiş, böylece ikinci saldırıyı bertaraf etmek mümkün olmuştur.

Kale plan şeması olarak bir dış kale ve bir iç kaleden meydana gelmiştir. Kale yapılırken topografyaya uyulmuş ve teraslamalarla araziye uyum sağlanmıştır. Dış kale saldırılara karşı barikat işlevi görür. Batıya bakan ön cephesinde daire formunda iki kule oluşturarak iç kaleyi çevreler. Kulelerin üzerinde geniş alanlar mevcuttur. Savunma ve gözetleme amacıyla burçlarında mazgal delikleri bırakılmıştır. Iç kale, ön cephede kare formunda iki ve arka cephede daire formunda iki kuleye sahiptir.

Avlu birbirine merdivenle bağlanan iki kısımdan oluşmuştur. Duvarla ayrılan alt ve üst avlu kademelenmiştir. Günümüzde gösteri alanı olarak kullanılan üst avludan, iki yandaki merdivenlerle kulelere ulaşılmaktadır.


“Çeşme Kalesi” hakkında yorum yapılmamış

Bu başlıkta yorumlar kapatılmış.