Türkiye’nin en önemli 5 uluslararası sözleşme ile korunan sulak alanlarından birisidir. 150 km2 lik alanasahiptir, nesli tükenmekte ya da tehlikede olan türlerin üreme,beslenme ve konaklama alanıdır.

Silifke Beldesi ve Taşucu beldesi kıyı şeridince uzanır.Göksu Irmağının taşıdığı alüvyonlarla oluşmuş, doğal güzellikler ve biyolojik çeşitliliğini koruyabilmiş Akdeniz’in en önemli sulak alanlarından biridir. İrili ufaklı bir çok göl, lagün ve çevrelerine yayılan geniş sazlık, bataklık, çayır ve tarım alanları ile kumullardan oluşan değişik yaşam ortamlarına sahiptir.

8 endemik, 12 nadir olan 441 tür barındırır. Kuzey kesimleri 50-200 metre arasında değişen yoğun sazlıkla kaplıdır. Sazlıklarla kumullar ve tuz stepleri arasındaki geçiş bölgelerinde sandalye sazı, bodur çalışık ve hasır otları bulunur.

Ülkemizde bulunan 440 kuş türünün 327 sini barındırır. Saz horozu, balıkçıl ve yaz ördeğinin aralarında bulunduğu ve tükenme tehlikesindeki 12 kuş türü burada yaşamaktadır.

Nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının üreme alanıdır. Kış aylarında Akdeniz foku ve yunuslar görülmektedir. Yılan, sazan balığı levrek,kefal çipura gibi ekonmik değerli balıklar, karagöz, mercan, trança, malanurya türleri ile sivrisinekle beslenen sivrisinek balıkları da görülmektedir.

Üzerinde bulunan Paradeniz, Keklik ve Akgöl’de ilkel yöntemlerle balıkçılık yapılmaktadır. Deltada 4 tür kurbağa, 6 tüt kaplumbağa, 10 tür yılan ve 14 tür kertenkele yaşar. Yarasa, kirpi, su samuru, gelincik, tilki, çakal, yaban domuzu halen görülen memeli türlerindendir.


“Göksü Deltası Kuş Cenneti” hakkında yorum yapılmamış

Bu başlıkta yorumlar kapatılmış.