Güllük dağı milli parkı, Antalya il merkezinin 31 kilometre kuzeybatısında, Güllük dağı’nın doğu yamaçları boyunca uzanır. Milli park, Antalya traverten taraçalarının en yükseği olan I. Basamağın, güneybatısında yer alır. Milli parkın giriş noktasında yükselti 315 metre olup, Termessos antik kenti kalıntılarının bulunduğu yerde yükselti 960 metreye kadar çıkar.

Antalya il merkezinden milli parka ulaşmak için, şehrin 10 kilometre kuzeyindeki Kepezbaşı mevkiinden, Antalya-Korkuteli-Denizli karayoluna girip, bu yolu 21 kilometre kuzeybatıya yönünde takip etmek gerekir. Güllük dağı milli park sahasının giriş noktasından 9 kilometre güneydoğu yönünde gidildiğinde, Antalya ilinde bulunan antik kentler içerisinde en iyi korunmuş ve ayakta duran Termessos antik kentine ulaşılır. Güllük dağı milli parkına Termessos milli parkı da denilmesinin nedeni bu antik kentin varlığındandır.

Milli park sahasının turistik çekim gücüne sahip olmasında Termessos antik kentinin katkılarının yanında, Güllük dağı ve çevresinin zengin flora-fauna özellikleri de önemli yere sahiptir. Güllük dağı milli parkı, 1970 yılında milli park ilan edilmiş olup parkın toplam yüzölçümü, 6702 hektardır. Güllük dağı milli parkında, ziyaretçiler için piknik alanları da mevcuttur. Ama ziyaretçiler milli parka piknik yapmak için değil, daha çok bol oksijenli, gür bitki örtülü alanlar ile termessos antik kentini ziyaret etmek için gelirler. Milli parkın büyük bir bölümü, güllük dağının güneydoğusundaki meçine ve yenice vadileri arasında yer alır.

Güllük dağı milli parkı içersinde bulunan Termessos antik kenti, Anadolu’daki benzerleri içersinde en iyi korunmuş olanlardan birisidir. Doğal afetler ve beşeri etmenler sonucu birçok antik kent bugün harabe durumunu almış olsa da, Termessos antik kenti, kuruluş yerinin elverişliliği ve korunaklı bir sahada bulunması nedeniyle, hala ayakta kalmayı başarmıştır. Yukanda bahsettiğimiz elverişli konumu nedeniyle Termessos antik kentine tarihte, kartal yuvası ismi verilmiştir.


“Güllük Dağı Milli Parkı, Antalya” hakkında yorum yapılmamış

Bu başlıkta yorumlar kapatılmış.