Karain Mağarası, Antalya il merkezinin 32 kilometre kuzeybatısında, Yağca köyü sınırları içinde yer alır. Yağca köyü ile Karain Mağarası arasında, 1 kilometreden daha az bir uzaklık vardır. Karain Mağarası, I. Antalya traverten basamağının kuzey sınırında, Şam (Katran) Dağı ( 1550 m) güneye bakan yamaçlarında 360 metre yükseklikte bulunur. Katran dağı, Antalya kuzeyindeki üst traverten seki yüzeyinin batısında, dik yamaçlarla 1500 metreye kadar yükselir. Bu dağ, Beydağları sisteminin bir parçasıdır. Yamaçları dik ve kayalık olan dağ, seyrek bodur çalılıklar ile kaplıdır. Yağca köyünün de üzerinde bulunduğu traverten düzlüğünün yükseltisi 280 metredir. Böylece Karain Mağarası ile traverten düzlüğü arasında 80 metre bir yükselti farkı olduğu ortaya çıkar. Karain Mağarasının 2 kilometre doğusunda, Antalya traverten taraçaları ve düden çağlayanlarının oluşumunda önemli bir etken olan, Kırkgöz kaynakları bulunur.

Bugün oldukça dar bir alana yayılan Kırkgöz Kaynakları’nın, 1960 yıllarına kadar, kış aylarında alanını genişleterek Karain Mağarası güneyine ve Yağca köyünün yakınlarına ulaştığını öğreniyoruz. Yağca köyü doğusunda gözlemlenen sazlık alanlar ve küçük su birintisi sahalar, bu görüşü destekler niteliktedir. Son yıllarda kaynak suyunun, sulama ile içme suyu olarak kullanılması ve Kepez hidroelektrik santralinde kullanılması, alanın daralmasına neden olmuştur.

Kırkgöz karstik kaynağına yakın bir yer seçmeleri, su ihtiyaçları ve su kenarına gelen av hayvanlarını kolayca avlayabilmeleri açısından çok önemlidir.

Karain Mağarası, Anadolu’nun yerleşme tarihine ışık tutan önemli prehistorik yerleşmelerden birisidir. Karain Mağarası bu öneminden dolayı, Türkiye’nin turizme açılan ilk mağaralarından birisi olup, günümüzde de Antalya ili ve Türkiye turizmi açısından ayrı bir çekim gücü durumundadır. Karain Mağarası’nda ilk kez 1946 yılında Prof.Dr. Kılıç KÖKTEN tarafından başlatılan kazılar, günümüzde de hala bazı üniversiteler ve kuruluşlar tarafından sürdürülmektedir.

Mağara ve çevresinde yaban inciri, zeytin ve buğday tohumu fosilleri bulunmuştur. Ele geçirilen bir azı dişi ve kafatası fosili, Neandertal insanının Anadolu’da yaşadığını kanıtlamıştır. Mağara dolguları içinden elde edilen yanmış kemik ve odun kömürü fosilleri, bu insanların ateşi keşfettikleri ve ateşten yararlandıklarını gösterir.

Karain Mağarasından elde edilen prehistorik buluntular, mağaranın 150 metre güneyindeki, Karain Müzesi’nde sergilenir. Karain mağarası jeo-ekonomik potansiyeli yönünden ülkemizin en iyi değerlendirilen mağaralarından birisi olmakla birlikte, kültürel turizm potansiyeli ile de dikkati çeker.


“Karain Mağarası” hakkında yorum yapılmamış

Bu başlıkta yorumlar kapatılmış.