Kemer ve yakın çevresindeki yerleşmelerin ne zaman ve kimler tarafından kurulduğuna ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Antalya Körfezi batı kıyılarında kurulan bazı yerleşmelerin tarihlerinin İlkçağ’a kadar uzandığı bilinmektedir. Nitekim, Beldibi mağarasında yapılan kazılardan daha neolitikte bu çevrenin insan tarafından doğal barınak olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Öte yandan inceleme alanında bulunan Olympos ve Phaselis antik kentlerine ait ören yerleri amfi tiyatro kalıntıları, agoralar, hamamlar vb.) ve diğer maddi kültür belgeleri sahanın yerleşme tarihine ilişkin fikir yürütülmesine katkı sağlamaktadır.

Antalya körfezi ile Kırlangıç burnu arasındaki kıyı kesimi, tarih boyunca önemli yerleşmelerin kurulduğu alanlarından biri olmuştur. Korunaklı koyların varlığı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan deniz ticareti, yöreye değer kazandırarak bu sahada yerleşmelerin kuruluşunu sağlamıştır.

Kemer ve yakın çevresi olarak ele alınan Beldibi, Göynük, Çamyuva, Tekirova ve Çavuşköy (Adrasan) koyu yakınları, tarihin eski dönemlerinden beri değişik toplumlar tarafından yerleşilmiştir. Bununla birlikte, Kemer ve yakın çevresi yerleşme tarihine ilişkin veriler, yörede kurulan ilk yerleşmenin, bugünkü Kemer kent yerleşim sahasının yaklaşık 15 km güneyinde, M.Ö. 7. yy.’da Rodos  Krallığı tarafından kurulan Phaselis (Faselis) olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, yine bu kıyı kesiminde kurulan Olympos ve İdyros antik kentleri sallanın yerleşme tarihini aydınlatan yerleşmelerdir.

Antik dönemde bu çevrede kurulan yerleşmelerin tamamı denizci toplumlar olmuşlardır. Etki alanları son derece geniş olan bu kentlerin Yunan ve Ege şehir devletleri ile sıkı bir ticari bağlantıya sahip oldukları bilinmektedir. Günümüzde ise bunun aksine bu çevrede kurulan yerleşmeler çok kısa bir zamana kadar deniz ile bağlantı kurmayan, denizden faydalanmayan hatta yerleşmek için dağlık sahaları seçen karaktere bürünmüşlerdir. Nitekim Antalya körfezi batısında yukarıda söz edilen yerleşme yoğunluğu ve canlılık günümüzde ancak yakalanabilmiştir.

Genel bir ifadeyle, Bey Dağlarının doğu uzantıları ile Akdeniz arasında kalan araştırma sahasında geçmişte ve günümüzde yerleşmelerin büyük çoğunluğu kıyı bölgesinde kurulmuştur. Yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde bulunma açısından elverişli iklim özellikleri, uygun topografya koşullan, ulaşım faaliyetlerine uygun konumu ve denizden yararlanma olanaklan kıyı bölgesini İlkçağ’dan günümüze dek yerleşilmeye elverişli kılmıştır. Bunun aksine kıyı gerisinde yükselen dağlık alanlar seyrek nüfuslu ve yerleşme yoğunluğu düşük yerler olarak kalmışlardır.


“Kemer” hakkında yorum yapılmamış

Bu başlıkta yorumlar kapatılmış.