Kocain mağarası, Antalya il merkezinin 58 kilometre kuzeydoğusunda, Ahırtaş köyü sınırları içinde bulunur. Mağaraya ulaşmak için, Antalya Burdur karayolunun 25. kilometresinden kuzeydoğuya, yani Ekşili köyü yoluna girip, buradan sonra Camili, Killik (Kemli) ve Ahırtaş köylerine gitmek gerekir.

Anadolunun yerleşme tarihi açısından son derece önemli ve bulunduğu yer itibari ile bir doğa harikası olan Kocain mağarasına ulaşmak son derece güçtür. Kocain mağarası, Ahırtaş köyünün kuzeybatısında 775 metre yükseltide bulunur. Mağara Killik dağının güneydoğuya bakan yamaçlarında yer alır. Kocain mağarasının en dikkati çeken özelliği mağara boşluğunun genişliğidir.

Mağaranın giriş kısmında yükseklik (tavan-taban arası) 18 metre olup mağaranın eni 30 metre kadardır. Mağaranın uzunluğu ise henüz tam olarak kesinlik kazanmamıştır.Mağara girişindeki sol cephede, duvarlara yazılmış grekçe kelimeler, mağaranın neolitik ve sonrası iskana sahne olduğunu gösteren önemli delillerdendir.

Mağarada dikkati çeken bir diğer unsurda, giriş kısmında bulunan çökmüş sütundur. Bu çöken sütunun yüksekliği 25 metre kadardır. Kocain mağarasının içerisinde, zeminden 10 metre yükseklikte bir karstik kaynak vardır. Mağaranın oluşumunda muhtemelen önemli bir rol oynayan söz konusu kaynak, tarih boyunca mağaranın yerleşimcileri tarafından kullanılmıştır. Kaynağın yakınında bulunan havuzlar bu görüşü destekler niteliktedir. Mağara içerisi yaz aylarında dahi, içerde 30 dakika durulamayacak kadar serindir.

Kocain mağarasının galeri kısımının genişliği, tarih boyunca mağarada fazla nüfus barındırabilmesine neden olmuştur. Mağaranın bulunduğu sahanın çevresine göre hakim ve korunaklı bir yerde bulunması, mağaranın geçmişte savunmaya elverişli bir yerleşme yeri olduğu görüşünü destekler.

Yapılan araştırmalar sonucu bulunan maddi kültür belgelerinin ışığında Kocain mağarasının tıpkı Karain mağarası gibi, prehistorik yerleşim alanlarından biri olduğu düşünülmektedir.


“Kocain Mağarası” hakkında yorum yapılmamış

Bu başlıkta yorumlar kapatılmış.