Kuşadası’nın en fazla talep gören tarihi ve çekici yerleri şunlardır:

Güvercinada: Osmanlı imparatorluğu zamanında, Mora isyanı sırasında adalardan gelen saldırılara karşı karakol görevi için yapılmıştır. Korsan Adası olarak da anılır. Kale restore edilerek dinlenme, yiyecek-içecek, eğlenme tesisleri kurulmuştur. Ancak 1995 yılında yerel yönetim bakımından Kuş Cenneti yapılmak üzere tüm tesislerin yıkılmasına karar verilmiştir. Böylece Güvercinada’nın doğal dokusunun korunarak, zengin bitki örtüsünün işlevinden yararlanılarak özellikle Türkiye’deki azalan kuş türlerinin yetiştirilerek aynı zamanda turistik çekiciliğinin artırılması planlanmıştır.

 

Neopolis: Yılancı Burnu olarak da anılır. Güvercinada’nın yakınında biraz daha küçük bir yarımadadır. îlk yerleşim alanlarından biri olduğu sanılmaktadır. Antik kalıntıları hakkında bilimsel bir araştırmaya gidilmediğinden hangi uygarlık kalıntılarına sahip olduğu bilinmemektedir.

Ponionion: Davutlar-Güzelçamlı karayolu üzerinde, yoldan birkaç yüz metre içeridedir, ton egemenliği sırasında törenlerin yapıldığı 12 îon şehrinin merkezidir.

Pygela: Kuşadası’nın 3 km kadar kuzeyinde küçük bir yerleşmedir. Kuştur Tatil Köyünün yanındaki burun üzerindedir.

Kaleiçi Camii: Çarşı içindedir. 1618 yılında Sadrazam Öküz Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. 1830 yılında onarım görmüştür.

Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı: Kuşadası iskelesi yakınındadır. 1618 yılında Öküz Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. 1966 yılında restore edilmiştir.

Milli Park: Dilek yarımadasındaki ormanlık alan 1966 yılında Milli Park olarak korunmaya alınmıştır. 11.000 hektarlık alanı kapsar. Botanikçilerce yapılan çalışmalar sonucu Akdeniz bölgesinde ender görülen bitkilerin olduğu saptanmıştır. Koruma altına alınan fork balıkları ve deniz kaplumbağaları Milli Parkta doğal yaşama ve çoğalma olanağı bulmaktadır.

Kadıkalesi: Kuşadası- Davutlar yolunun lO.kilometresinde bulunur. Venedik ve Bizanslılar tarafından egemenlik altına alınmış bulunan bir şehir kalıntısı üzerine kurulmuştur. 1976 yılında restore edilmiştir.

Efes Harabeleri: Selçuk ilçesi sınırlarında olmakla beraber Kuşadası’na yakın mesafede olduğundan turistlerin günübirlik ziyaret ettiği antik değeri yüksek geniş bir alana yayılmış bölgede bulunur.

Meryem Ana Kilisesi, Prien, Miletos, Didyma, Aphrodisias, Şirince bölgeye yakın diğer turistik merkezlerdir.


“Kuşadasının Tarihi Değerleri” hakkında yorum yapılmamış

Bu başlıkta yorumlar kapatılmış.