Turizm arzı için etkili bir çekicilik unsuru olan temiz bir çevre faktörü, dünya nüfusunun hızla arttığı günümüzde bilinçsiz ve aşın kullanım sonucu olumsuz yönde talebi etkilemektedir.

Uluslararası bir standart sembolü olan, plaj ve marinalara bir yıl süre ile verilen Mavi Bayrak ödülü, standartları koruyan plaj ve marinalarda takip edilen yılda da geçerli olabilmektedir. Avrupa Topluluğu ülkeleri tarafından 1987, ülkemizde 1992 yılından bu yana Mavi Bayrak Kampanyası çalışmaları aralıksız olarak sürdürülmektedir.

Sözkonusu ödüle aday yörelerin seçimi Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yapılmaktadır. Seçim sırasında, Avrupa Çevre Eğitim Vakfı (FEEE)’nın 18 genel kurul üye ülkesi tarafından toplantılarında belirlenmiş olan kriterler dikkate alınmaktadır. Ülkemizi temsilen 1993 yılından bu yana FEEE’nin üyesi olarak faaliyetlerini sürdüren Türkiye Çevre Eğitim Vakti, Kasım 1996 yılından bu yana ise tam üye olarak genel kurul toplantılarına katılmaktadır.

Aday plajlar tespit edilirken 26, marinalar için ise 15 olan bu kriterleri;

-Deniz suyu niteliği,
-Emniyet ve Donanım (servis imkanları)
-Çevre eğitimi ve yönetim olarak, gruplandırmak mümkündür.

Deniz suyu niteliği kapsamında turizm sezonu boyunca 15 gün ara ile önceden belirlenmiş olan noktalardan su numunesi alınarak, analizlerinin yapılması öngörülmektedir. Analiz raporlarının değerlendirilmesi sırasmda kirliliğin tespitinde kullanılan üst limit konusunda, Avrupa Birliği (AB) normları ile Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) kabul ettiği normlar geçerli olmaktadır.

Emniyet ve donanım açısından ise, plajda duş-WC-telefon, özürlüler için rampa, ilk yardım ünitesi, cankurtaran kule ve donanımı, otopark ve tehlike halinde kullanılacak uygulama planlan istenmektedir. Eğitim açısından ise plajı kullanan ziyaretçiler ve yöre halkının çevreye duyarlılıklarını artıran, çevre korumanın önemini vurgulayan afiş, kitap, broşür, sergi, konferans, seminer ve uygulamak aktiviteler yapılması öngörülmektedir.

Marinalar için deniz suyu analizi ve eğitim faaliyetleri yanında, marinada bulunması gereken donanım ve yağ, boya ve benzeri riskli maddeler için de özel atık mekanları istenmektedir.


“Mavi Bayrak Projesi Nedir?” hakkında yorum yapılmamış

Bu başlıkta yorumlar kapatılmış.