Yakınında bulunan Faselis’ten kısa bir süre sonra kurulan Olympos, bu şehir ile çağdaş olup, yine Likya Federasyonuna bağlı bir antik kenttir. Bu şehrin hakim ekonomik faaliyeti de yine Faselis gibi deniz ticareti idi. Roma devrinde gelişip zenginleşerek son derece canlı bir ticaret merkezi olan Olimpos, MS. 129 yılında İmparator Hadrian’ın şehri ziyareti sonrası bir dönem Hadrianopolis olarak adlandırılan da daha çok Olimpos ismi ile tanınmıştır.

Olympos limanı bir dönem Cenevizli tüccarlara barınak görevi yapmıştır. Şehrin yakınlarındaki Olimpos (Tahtalı) dağı’nda tabii gaz çıkışı ve hiç sönmeyen alevler vardır. Bu alevler günümüzde de sürekli yanmaktadır. Çıralı ya da Yanartaş olarak da bilinen bu çevre Homeros’un İlyada’sına da konu olmuş ve yine bir rivayete göre tarihte ilk olimpiyat meşalesinin söz konusu Yanartaş mevkiinden yakıldığı söylenegelmektedir. Kentte inşa edilen geniş spor alanları ve gerçekleştirilen atletizm oyunları bu rivayete dayanak oluşturmaktadır.

Olimpos kenti, Akdeniz’in kara içine doğru sokularak oluşturduğu dar bir körfezin iki kıyısı boyunca kurulmuştur. Olimpos yerleşim alam girinti-çıkıntısı fazla korunaklı limanların yer aldığı bir kıyı bölgesinde bulunur. Kimi kaynaklar söz konusu kıyıların bir süre korsan barınağı olduklarını belirtmişlerdir.


“Olimpos” hakkında yorum yapılmamış

Bu başlıkta yorumlar kapatılmış.