Şeyh Kudbeddin Cami ve türbesi, Fatih Sultan Mehmet’in veziri İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Türbesi ile ona bitişik minarenin evvel yapıldığı anlaşılmaktadır. Cami ve türbe Yunan işgali sırasında tamamen harap olmuştur. Harap olmakla beraber cami, ahşap çatılı ve üç direkli, cemaat yeri kiremitle örtülüdür. Türbe ise minare ile birlikte camiye bitişiktir. Eşref Rumi Cami’de olduğu gibi minare camiden ayrı inşa edilmiştir. Evliye Çelebi seyahatnamesinden anlaşıldığına göre, Şeyh Kudbeddin  İznik’te doğmuş ve  İznik’te ölmüştür. Türk âlimlerinden Hacı Bayram Veli’nin talebelerinden olup,  muktedir bir müderristir.  İlim, zekâ ve doğruluğundan başka Aksak Timur’a söylediği şu sözü ile de meşhurdur. Timur’a “sen katledip, şeytan sıfatı ile iftihar edersin. Yıldırım Bayezıt Han zamanında vefat etmiştir.

Bu küçük caminin yapımında pek çok Bizans devşirme parçası kullanıldığı dikkati çeker. Üstü kubbeli dört köşe olan türbe ilk Osmanlı dönemi duvar tekniğine sahiptir. Minaresi tuğladandır. Bu minarenin alt kısmında yapı taşları arasında görülen İbranice bir kitabe ilgi çekicidir. XII. ve XIII. yüzyıllarda tarihlenen bu yazı, ressam Abraham bin Mayer’in mezar taşı olduğunu ifade etmektedir.


“Şeyh Kudbeddin Cami ve türbesi” hakkında yorum yapılmamış

Bu başlıkta yorumlar kapatılmış.