‘iznik’ ile etiketlenmiş yazılar

Şeyh Kudbeddin Cami ve türbesi, Fatih Sultan Mehmet’in veziri İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Türbesi ile ona bitişik minarenin evvel yapıldığı anlaşılmaktadır. Cami ve türbe Yunan işgali sırasında tamamen harap olmuştur. Harap olmakla beraber cami, ahşap çatılı ve üç direkli, cemaat yeri kiremitle örtülüdür. Türbe ise minare ile birlikte camiye bitişiktir. Eşref Rumi Cami’de olduğu gibi […]


Şehrin fethinden sonra 1331 yılında bir cami kompleksi yapılmadan önce Sultan Orhan tarafından camiye çevrilen ve ünlü konsilin kilisesi olarak tanınan Ayasofya’da yer almaktadır. Aynı dönemde Sultan Orhan, kilisenin yanına Osmanlı İmparatorluğunda bir ilk olan medrese inşa etmiştir. Kilisenin tahrip olan güney tarafında kurulan medresenin kalıntıları bulunmaktadır. Tahrip olan kilisede Osmanlı dönemine ait izler çoğunluktadır. […]