Trabzon’da birbirinden özel Türk evi örneklerinin olduğu eski kaynaklarda söz edilmesine rağmen, günümüze gelen çok fazla örneği yoktur. Trabzon ve çevresi orman potansiyeli bakımından zengin bir yöre olduğundan, ahşap da yapı malzemesi olarak yaygın bir biçimde kullanılmıştır. Evlerin çoğunda ana yapım malzemesi ahşap ve taştır. Evler genellikle iki katlı olup, evlerin ağaç ve çiçeklerle süslü bahçesi ve avlusu bulunmaktadır. Zemin katta taşlık, ahır, kiler, mutfak gibi yardımcı mekanlar bulunur. Esas yaşama 1. kattadır. Şehrin en eski tarihli evleri, dış sofalı plana sahiptir. Bu evlerden çok az örnek vardır. 19. asra ve sonrasına tarihleşen evler ise çoğunlukla iç sofalı planla yapılmıştır.

Günümüze ulaşabilen evlerden en önemli örnekler şunlardır:

Yarımbıyıklıoğlu Konağı: Kundupoğlu Sokağı’nda bulunan bu köşk, 1706 yılında yaptırılmıştır.

Nemlizade Konağı: Gazipaşa Semti’nde yer almaktadır. 1896 yılında Nemlizade Hacı Ahmet tarafından yaptırılmıştır.

Kundupoğlu Konağı: İki katlı ve ahşap yapılı olan bu ev Kundupoğlu Sokağı’nda yer almaktadır. 18. asırda yapılmış olan binanın üst oda tavanı ahşap oyma ve el işi süslemelerle dikkat çekmektedir.

Atatürk Köşkü (Atatürk Müzesi): Çam ağaçlarıyla çevrili bir bahçenin içinde bulunan köşk, kentin en yüksek tepelerinden Soğuksu mevkiinde yer almaktadır.

Çakır Ağa konağı: Of’un Sıraağaç Köyü’nde bulunmakta olan bu konak, 1821 yılında yörenin zenginlerinden olan İsmail ağa tarafından yaptırılmıştır.

Memişoğlu (Kastel) Konağı: Sürmene İlçe merkezinin 4 km doğusunda, anayolun üzerinde bulunan bu konağın kaç tarihinde yaptırıldığı bilinmemektedir. İki katlı, büyük bölümü taş ve ahşaptan oluşan konağın, 18. asrın sonlarında veya 19. asrın başlarında yaptırıldığı tahmin edilen yapı bugün itibariyle özel mülkiyette olduğundan
harap olmak üzeredir.


“Trabzon Evleri” hakkında yorum yapılmamış

Bu başlıkta yorumlar kapatılmış.