Bir seyahatin turizm faaliyeti olarak kabul edilebilmesi için bazı özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler net anlaşılması için maddeler halinde sıralanmıştır. Bunlar;

Yapılan seyahatin ticari ve gelir sağlayıcı bir amaç gütmemesi,
Gidilen yerdeki kalış süresinin sürekli ikamete dönüşmemesi,
Seyahatin mesleki bir faaliyet amacı taşımaması,
Gidilen yerde en az bir gece konaklama veya 24 saati aşan seyahatler.

Yukarıda verilen maddelerden sonuncusu yani 24 saati aşan seyahat süresi veya en az bir gecelik konaklama son yıllarda üzerinde oldukça tartışılan bir konudur ki özellikle günübirlik turizm aktiviteleri düşünüldüğünde bu maddenin bir zorunluluk arz etmediğini ortaya çıkmaktadır.

Turizm hareketlerinde önemsenmesi gereken konu turistik varlıkların değerinin toplumca daha iyi anlaşılması ve bu sayede tarihi, doğal ve kültürel değerlere sahip çıkılmasının sağlanmasıdır. Bu zihniyet gelecek kuşaklara da aşılanarak, ülkelerin öz varlıklarının sonsuza dek korunmasına uzanan bir sonuç elde edilebilecektir. 2000’li yıllarda her kesimce kabul görmüş ekonomik, sosyal, politik, sağlık, kültürel, finansal işlevi olan turizmin önemi şu şekilde özetlenmiştir.

Milli gelire katkı sağlayan önemli bir faaliyettir.
Ekonomiyi geliştiren bir hizmet sektörüdür.
Milyonlarca insanı ilgilendiren bir üretim ve tüketim olayıdır.
Turizm endüstrisine ve endüstriye yardımcı diğer kaynaklara istihdam sağlar.
Doğal, kültürel ve sosyal çevreyi korumanın ve geliştirmenin etkili bir aracıdır.
Yörenin altyapısının düzenlenmesi için kaynak ayrılmasını sağlar.
Sağladığı dövizle dış ödemeler dengesini olumlu yönde etkileyen bir endüstridir.
Sürdürülebilir gelişimin ilkeleri doğrultusunda ekonomik çeşitliliği arttırarak toplumun yaşam standartlarını güçlendirir.
Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra yerel halkın kullanımı için de rekreasyonel ve kültürel faaliyet olanakları yaratır.
Tarihi yapıların, yörenin, arkeolojik alanların vb. korunmasının sağlanması için gelir ayrılmasını sağlar.
Doğal çevre kullanımıyla birlikte yine çevrenin korunmasına yönelik önlemler alınmasını ve bunun için de kaynak ayrılmasını sağlar.


“Turizm ve Önemi” hakkında yorum yapılmamış

Bu başlıkta yorumlar kapatılmış.